Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Masz prawo odstąpić od zakupu online, również bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

Pobierz stosowny dokument: pdfOswiadczenie_o_odstapieniu_od_umowy_zawartej_online (PDF)

Nasi partnerzy